ปิด
ค้นหา
ตัวกรอง

SCAPA AS1650G 0.8mm x 10 mm x 3M อะคริลิคโฟมเทป ติดรถยนต์และทั่วไป

หน่วย: ม้วน/Roll
อะคริลิคโฟมเทป สกาป้า AS1650G เป็นอะคริลิคโฟมเทป ที่มีลายเน่อร์ pe สีแดง 1 ด้าน ใช้สำหรับติดอุปกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอก ของอุตสาหกรรมยานยนต์และงานก่อสร้าง สามารถติดได้บนพื้นที่หลายชนิด ติดได้บนวัสดุผิวเรียบหลายชนิดเช่นกัน เช่น โลหะ กระจก ไม้ พลาสติก
฿23.00

อะคริลิคโฟมเทป สกาป้า AS1650G เป็นอะคริลิคโฟมเทป ที่มีลายเน่อร์ pe สีแดง 1 ด้าน ใช้สำหรับติดอุปกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอก ของอุตสาหกรรมยานยนต์และงานก่อสร้าง  สามารถติดได้บนพื้นที่หลายชนิด ติดได้บนวัสดุผิวเรียบหลายชนิดเช่นกัน เช่น โลหะ กระจก ไม้ พลาสติก

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้สำหรับติดป้าย

 • ใช้สำหรับติดชิ้นส่วนโลหะ

 • ใช้สำหรับติดชิ้นส่วนพลาสติก

 • ใช้สำหรับติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • ใช้สำหรับติดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 • ใช้สำหรับติดเฟรมอลูมิเนียม

 

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทนอุณหภูมิได้ถึง 180 องศาเซลเซียสนาน 1 ชั่วโมง

 • ทนต่อแสง uv การกัดกร่อนความชื้น

 • สามารถติดได้ทั้งภายในและภายนอก

 • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์AS1650 is an acrylic adhesive foam tape with a release liner on one-side. It’s commonly used for interior and exterior industrial applications and it can be used on a wide variety of substrates including most metals, glass as well as many plastics.

 

APPLICATIONS  

 • Signage manufacturing  

 • Metal stiffener bonding  

 • Trim attachment  

 • Georgian bars  

 • Electronic parts AS1680 has medium softness, high adhesion, and good holding power with excellent heat resistance.

PRODUCT BENEFITS  

 • Temperature short term performance 180℃ (maximum duration of 1 hour)  

 • Good resistance to abrasion, corrosion, moisture and plasticizers  Very good resistance to UV light  

 • Suitable for indoor and outdoor applications  

 • No volatile solvent residual and no hazardous material associated with this productPHYSICAL PROPERTIES

 • Tensile Strength N/25mm = 20 ASTM D882

 • Elongation %  = 800 %    ASTM D882

 • Density kg/m3  = 720       Mass-Volume

 • 90° peel adhesion SS (N/25mm) : 70

 • Dynamic shear SS (N/25mm²) : 400

 • AI / AI T-Block (N/25mm2 ) : 400

 • Static shear 25°C℃ (kg) : 3

 • Static shear 93°C℃ (kg)  : 1.5

 • Static shear 120°C℃ (kg) : 1

 • Softer foam Good wetting out Good for low temperatures

 

**- 90° peel adhesion to Stainless Steel 24hr dwell, dynamic shear to Stainless Steel 24hr dwell, T-block to Al 72hr dwell

- Static shear : the weight held for 10,000 min with 25mm x 25mm bonding to Stainless Steel

 

 

อะคริลิคโฟมเทป สกาป้า AS1650G เป็นอะคริลิคโฟมเทป ที่มีลายเน่อร์ pe สีแดง 1 ด้าน ใช้สำหรับติดอุปกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอก ของอุตสาหกรรมยานยนต์และงานก่อสร้าง  สามารถติดได้บนพื้นที่หลายชนิด ติดได้บนวัสดุผิวเรียบหลายชนิดเช่นกัน เช่น โลหะ กระจก ไม้ พลาสติก

ตัวอย่างการใช้งาน

 • ใช้สำหรับติดป้าย

 • ใช้สำหรับติดชิ้นส่วนโลหะ

 • ใช้สำหรับติดชิ้นส่วนพลาสติก

 • ใช้สำหรับติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • ใช้สำหรับติดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 • ใช้สำหรับติดเฟรมอลูมิเนียม

 

คุณสมบัติพิเศษ

 • ทนอุณหภูมิได้ถึง 180 องศาเซลเซียสนาน 1 ชั่วโมง

 • ทนต่อแสง uv การกัดกร่อนความชื้น

 • สามารถติดได้ทั้งภายในและภายนอก

 • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์AS1650 is an acrylic adhesive foam tape with a release liner on one-side. It’s commonly used for interior and exterior industrial applications and it can be used on a wide variety of substrates including most metals, glass as well as many plastics.

 

APPLICATIONS  

 • Signage manufacturing  

 • Metal stiffener bonding  

 • Trim attachment  

 • Georgian bars  

 • Electronic parts AS1680 has medium softness, high adhesion, and good holding power with excellent heat resistance.

PRODUCT BENEFITS  

 • Temperature short term performance 180℃ (maximum duration of 1 hour)  

 • Good resistance to abrasion, corrosion, moisture and plasticizers  Very good resistance to UV light  

 • Suitable for indoor and outdoor applications  

 • No volatile solvent residual and no hazardous material associated with this productPHYSICAL PROPERTIES

 • Tensile Strength N/25mm = 20 ASTM D882

 • Elongation %  = 800 %    ASTM D882

 • Density kg/m3  = 720       Mass-Volume

 • 90° peel adhesion SS (N/25mm) : 70

 • Dynamic shear SS (N/25mm²) : 400

 • AI / AI T-Block (N/25mm2 ) : 400

 • Static shear 25°C℃ (kg) : 3

 • Static shear 93°C℃ (kg)  : 1.5

 • Static shear 120°C℃ (kg) : 1

 • Softer foam Good wetting out Good for low temperatures

 

**- 90° peel adhesion to Stainless Steel 24hr dwell, dynamic shear to Stainless Steel 24hr dwell, T-block to Al 72hr dwell

- Static shear : the weight held for 10,000 min with 25mm x 25mm bonding to Stainless Steel

 

 

*
*
*