ปิด
ค้นหา
ตัวกรอง

Polyimide (Kapton) Pi50 Size 48mm x 33M

หน่วย: ม้วน/Roll
Kapton Tape แคปตอนเทป Polyimide Tape เทปโพลิไอมายด์ KAPTON ( POLYIMIDE ) TAPE แคปตอนเทป (โพลิไอมายด์เทป) มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิได้กว้างมากตั้งแต่ -73 จนถึง 260 °C KAPTON เป็นชื่อทางการค้าของ DuPont ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า POLYIMIDE ใช้สำหรับงานทางด้านไฟฟ้า อิเลคโทรนิคส์ เนื่องจากความสูง มีค่าไดอิเล็กตริกคอนสแตนสูง ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีมาก และยังทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อสารเคมี ทนต่ออุณหภูมิได้กว้างมากตั้งแต่อุณหภูมิ - 73°C จนถึง +260°C
฿432.00

Kapton Tape แคปตอนเทป Polyimide Tape เทปโพลิไอมายด์

KAPTON ( POLYIMIDE ) TAPE แคปตอนเทป (โพลิไอมายด์เทป) มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิได้กว้างมากตั้งแต่ -73 จนถึง 260 °C  KAPTON เป็นชื่อทางการค้าของ DuPont ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า POLYIMIDE ใช้สำหรับงานทางด้านไฟฟ้า อิเลคโทรนิคส์ เนื่องจากความสูง มีค่าไดอิเล็กตริกคอนสแตนสูง  ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีมาก และยังทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อสารเคมี ทนต่ออุณหภูมิได้กว้างมากตั้งแต่อุณหภูมิ - 73°C จนถึง +260°C

คุณลักษณะเด่นของ แคปตอนเทป

  • ไม่ติดไฟ

  • ต้านทานการนำไฟฟ้าสูง

  • มีความเสถียรสูงมาก

  • ทนต่อความดันไฟฟ้าได้สูงมาก

  • ทนต่อความร้อนสูง

 

Kapton Tape แคปตอนเทป Polyimide Tape เทปโพลิไอมายด์

KAPTON ( POLYIMIDE ) TAPE แคปตอนเทป (โพลิไอมายด์เทป) มีคุณสมบัติทนต่ออุณหภูมิได้กว้างมากตั้งแต่ -73 จนถึง 260 °C  KAPTON เป็นชื่อทางการค้าของ DuPont ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า POLYIMIDE ใช้สำหรับงานทางด้านไฟฟ้า อิเลคโทรนิคส์ เนื่องจากความสูง มีค่าไดอิเล็กตริกคอนสแตนสูง  ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีมาก และยังทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อสารเคมี ทนต่ออุณหภูมิได้กว้างมากตั้งแต่อุณหภูมิ - 73°C จนถึง +260°C

คุณลักษณะเด่นของ แคปตอนเทป

  • ไม่ติดไฟ

  • ต้านทานการนำไฟฟ้าสูง

  • มีความเสถียรสูงมาก

  • ทนต่อความดันไฟฟ้าได้สูงมาก

  • ทนต่อความร้อนสูง

 

*
*
*