ปิด
ค้นหา
ตัวกรอง

แจกเทปกาวให้กับโรงเรียน

โครงการเทปเพื่อน้อง

ด้วยการเล็งเห็นถึงควา่มสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษา บริษัทฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อการศึกษา โดยยินดีร่วมบริจาคเทปกาวประเภทต่างๆ ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจและต้องการ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การเรียน

สถานศึกษาใดที่สนใจสามารถติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ได้ที่โทร. 0-2539-6318