ปิด
ค้นหา
ตัวกรอง

ลูกขัดขนแกะ wool 100% 2 ด้าน 8 นิ้ว เกลียว 5/8 ขัดลบรอย

หน่วย: ชิ้น/PCS
ลูกขัดขนแกะ 100% 2 ด้าน 8 นิ้ว เกลียว 5/8 ขนแกะขัดลบรอย 2ด้าน 8 นิ้ว ใช้สำหรับขัดงานคลาสสิคและโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ อู่เคาะพ่นสี อู่ขัดเคลือบแก้ว ใช้ได้ 2 ด้าน สามารถขัดได้ทั้งพื้นที่ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนานสามารถซักแล้วนำมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ใช้ได้ 2 ด้าน ขนแกะมี 2 แบบให้เลือกซื้อ แบบให้เลือกซื้อแบบ แบบขนแกะ 100 % เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์สำหรับขัดลบรอย สำหรับขัดเก็บลบรอยต่างๆ ที่ฝังลึก ใช้ขนแกะสังเคราะห์พิเศษ สามารถใช้ขัดได้ทั้งสองหน้า ลูกขัดขนแกะขนาด 8" แผ่นหนังยึดใยขนแกะเหนียว ให้ตัวได้ดีเวลาขัดเข้าโค้ง สามารถใช้ได้กับเครื่องขัดสีไฟฟ้าและเครื่องขัดสีระบบลม สินค้าที่ทุกอู่ต้องมีใช้ โดยใช้ในขั้นตอนการ ขัดหยาบสีรถยนต์เพื่อลบรอยกระดาษทราย หลังจากที่มี การลงกระดาษทราย เบอร์ 1200 หรือ 1500 แนะนาหาก ต้องการใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้กับยาขัดหยาบ
฿450.00

ขนแกะขัดลบรอย 2ด้าน 8 นิ้ว ใช้สำหรับขัดงานคลาสสิคและโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ อู่เคาะพ่นสี อู่ขัดเคลือบแก้ว ใช้ได้ 2 ด้าน สามารถขัดได้ทั้งพื้นที่ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนานสามารถซักแล้วนำมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ใช้ได้ 2 ด้าน ขนแกะมี 2 แบบให้เลือกซื้อ  แบบให้เลือกซื้อแบบ  แบบขนแกะ 100 % เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์สำหรับขัดลบรอย  และแบบขนแกะ 50%และโพลีเอสเตอร์ 50%  สำหรับงาน  เปอร์เซ็นต์สำหรับงานขัดละเอียดหรืองานชักเงา

สำหรับขัดเก็บลบรอยต่างๆ ที่ฝังลึก ใช้ขนแกะสังเคราะห์พิเศษ สามารถใช้ขัดได้ทั้งสองหน้า ลูกขัดขนแกะขนาด 8" แผ่นหนังยึดใยขนแกะเหนียว ให้ตัวได้ดีเวลาขัดเข้าโค้ง สามารถใช้ได้กับเครื่องขัดสีไฟฟ้าและเครื่องขัดสีระบบลม สินค้าที่ทุกอู่ต้องมีใช้ โดยใช้ในขั้นตอนการ ขัดหยาบสีรถยนต์เพื่อลบรอยกระดาษทราย หลังจากที่มี การลงกระดาษทราย เบอร์ 1200 หรือ 1500 แนะนาหาก ต้องการใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้กับยาขัดหยาบ

ขนแกะขัดลบรอย 2ด้าน 8 นิ้ว ใช้สำหรับขัดงานคลาสสิคและโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ อู่เคาะพ่นสี อู่ขัดเคลือบแก้ว ใช้ได้ 2 ด้าน สามารถขัดได้ทั้งพื้นที่ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนานสามารถซักแล้วนำมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ใช้ได้ 2 ด้าน ขนแกะมี 2 แบบให้เลือกซื้อ  แบบให้เลือกซื้อแบบ  แบบขนแกะ 100 % เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์สำหรับขัดลบรอย  และแบบขนแกะ 50%และโพลีเอสเตอร์ 50%  สำหรับงาน  เปอร์เซ็นต์สำหรับงานขัดละเอียดหรืองานชักเงา

สำหรับขัดเก็บลบรอยต่างๆ ที่ฝังลึก ใช้ขนแกะสังเคราะห์พิเศษ สามารถใช้ขัดได้ทั้งสองหน้า ลูกขัดขนแกะขนาด 8" แผ่นหนังยึดใยขนแกะเหนียว ให้ตัวได้ดีเวลาขัดเข้าโค้ง สามารถใช้ได้กับเครื่องขัดสีไฟฟ้าและเครื่องขัดสีระบบลม สินค้าที่ทุกอู่ต้องมีใช้ โดยใช้ในขั้นตอนการ ขัดหยาบสีรถยนต์เพื่อลบรอยกระดาษทราย หลังจากที่มี การลงกระดาษทราย เบอร์ 1200 หรือ 1500 แนะนาหาก ต้องการใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้กับยาขัดหยาบ

*
*
*