Search
English
All Categories
    Menu Close

    ลอร์ด

    LORD (THAILAND) LTD ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 เป็นบริษัทย่อยของ LORD CORPORATION USA เราทำตลาดอเนกประสงค์และกาวพิเศษเช่นเดียวกับการเคลือบผิวสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์, ยานอวกาศ, ทหาร, ลูกกลิ้ง, อิเล็กทรอนิกส์, เหมืองแร่และน้ำมันแก๊ส