You have no items in your shopping cart.
Close
Search
Filters

Products tagged with 'dexerials'

View as
Sort by
Display per page
Picture of Dexerials G9000 Double Coated Tapes Tissue Tape  เทปทิชชู่ เทปกาวสองหน้าแบบบาง

Dexerials G9000 Double Coated Tapes Tissue Tape เทปทิชชู่ เทปกาวสองหน้าแบบบาง

เทปกาวสองหน้า ที่ไม่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวเทปมีความทนทานต่อรังสียูวี เป็นกาวที่มีคุณภาพสูง ทนต่อความร้อนและทนต่อสภาพอากาศแม้ในอุณหภูมิสูงถึง 100 ℃ สำหรับการใช้งาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย
Call for pricing
Picture of Dexerials G9900 Double Coated Tapes Tissue Tape  เทปทิชชู่ เทปกาวสองหน้าแบบบาง

Dexerials G9900 Double Coated Tapes Tissue Tape เทปทิชชู่ เทปกาวสองหน้าแบบบาง

เทปกาวสองหน้า ที่ไม่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวเทปมีความทนทานต่อรังสียูวี เป็นกาวที่มีคุณภาพสูง ทนต่อความร้อนและทนต่อสภาพอากาศแม้ในอุณหภูมิสูงถึง 100 ℃ สำหรับการใช้งาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย
THB18,400.00
Picture of Dexerials T4000B Double Coated Tapes Tissue Tape  เทปทิชชู่ เทปกาวสองหน้าแบบบาง

Dexerials T4000B Double Coated Tapes Tissue Tape เทปทิชชู่ เทปกาวสองหน้าแบบบาง

เทปกาวสองหน้า เป็นกาวที่มีคุณภาพสูง ทนต่อความร้อน สำหรับการใช้งาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การยึดเกาะกับชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกชนิดต่างๆ
THB19,500.00
Picture of Dexerials T4000W Double Coated Tapes Tissue Tape  เทปทิชชู่ เทปกาวสองหน้าแบบบาง

Dexerials T4000W Double Coated Tapes Tissue Tape เทปทิชชู่ เทปกาวสองหน้าแบบบาง

เทปกาวสองหน้า เป็นกาวที่มีคุณภาพสูง ทนต่อความร้อน สำหรับการใช้งาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การยึดเกาะกับชิ้นส่วนโลหะและพลาสติกชนิดต่างๆ
THB17,100.00